IMPORT GENERAL MANIFEST
(Note: IGMs having Zero (0) Index have no details to view)

MCC-Appraisement (East/West)

                                                                                                                    Last updated on: 02-SEP-2014

PORT

IGM NO.

IGM DATE VESSEL NAME INDEXES NO. ARRIVAL DATE BERTH
KAPW 213 25-08-2014 JAPAN 9999 01-09-2014 KICT
KAPW 212 25-08-2014 PAC ARIES 9999 30-08-2014 KICT
KAPW 211 25-08-2014 MOL DISTINCTION 9999 01-09-2014 KICT
KAPW 210 22-08-2014 SEA MERCHANT 0 26-08-2014 KWW
KAPW 209 22-08-2014 APL SEATTLE 9999 28-08-2014 KICT
KAPW 208 21-08-2014 EVER RESULT 9999 27-08-2014 KICT
KAPW 207 21-08-2014 YM ELIXIR 9999 26-08-2014 KICT
KAPW 206 20-08-2014 HYUNDAI SINGAPORE 0 26-08-2014 KICT
KAPW 205 17-08-2014 PAC ARIES 9999 24-08-2014 KICT
KAPW 204 16-08-2014 APL SOKHNA 9999 21-08-2014 KICT
KAPW 203 15-08-2014 MOL DIGNITY 9999 24-08-2014 KICT
KAPW 202 15-08-2014 NORTHERN PRELUDE 9999 20-08-2014 KICT
KAPW 201 12-08-2014 HYUNDAI VANCOUVER 0 20-08-2014 KICT
KAPW 200 11-08-2014 YM NEW JERSEY 9999 17-08-2014 KICT
KAPW 199 09-08-2014 PAC ARIES 9999 15-08-2014 KICT
KAPW 198 09-08-2014 MOL DIRECTION 9999 18-08-2014 KICT
KAPW 197 08-08-2014 APL SYDNEY 9999 14-08-2014 KICT
KAPW 196 06-08-2014 OOCL NEW YORK 9999 12-08-2014 KICT
KAPW 195 05-08-2014 HYUNDAI BANGKOK 9999 12-08-2014 KICT
KAPW 194 04-08-2014 COSCO KAWASAKI 9999 13-08-2014 KICT
KAPW 193 04-08-2014 MOL DISTINCTION 9999 11-08-2014 KICT
KAPW 192 02-08-2014 APL SEATTLE 9999 07-08-2014 KICT
KAPW 5021 19-08-2014 TRINA 2 20-08-2014 21 W/W
KAPW 5020 13-08-2014 DA QING XIA 4 15-08-2014  
KAPW 5019 25-07-2014 DA YU XIA 46 28-07-2014  
KAPW 5018 24-07-2014 PALMERTON 2 25-07-2014 25 WW
KAPE 316 26-08-2014 SANTA ROSA 0 01-09-2014 PICT
KAPE 315 26-08-2014 X-PRESS KAILASH 0 01-09-2014 PICT
KAPE 314 26-08-2014 X-PRESS EUPHRATES 9999 01-09-2014 PICT
KAPE 313 25-08-2014 TEERA BHUM 0 27-08-2014 PICT
KAPE 312 25-08-2014 HS MARCO POLO 9999 01-09-2014 PICT
KAPE 310 24-08-2014 UNI PREMIER 9999 27-08-2014 PICT
KAPE 309 22-08-2014 UASC AJMAN 9999 28-08-2014 PICT
KAPE 308 22-08-2014 PONENTE 9999 24-08-2014 KPE
KAPE 307 22-08-2014 KOTA KAMIL 9999 26-08-2014 PICT
KAPE 306 21-08-2014 ACX CRYSTAL 0 25-08-2014 PICT
KAPE 305 18-08-2014 SANTA ROSA 9999 24-08-2014 PICT
KAPE 304 18-08-2014 KOTA TEGUH 9999 22-08-2014 PICT
KAPE 303 18-08-2014 ELENI I 0 24-08-2014 PICT
KAPE 302 18-08-2014 HS EVEREST 9999 24-08-2014 PICT
KAPE 300 15-08-2014 KOTA KASTURI 9999 19-08-2014 PICT
KAPE 299 15-08-2014 UASC SITRAH 9999 22-08-2014 PICT
KAPE 298 13-08-2014 POSEN 0 18-08-2014 PICT
KAPE 297 12-08-2014 XIN HUANG PU 9999 21-08-2014 PICT
KAPE 296 12-08-2014 HANJIN WHITE 9999 17-08-2014 PICT
KAPE 295 11-08-2014 NIARA 0 16-08-2014 PICT
KAPE 294 09-08-2014 SANTA ROSA 9999 14-08-2014 PICT
KAPE 293 08-08-2014 RHL AQUA 9999 15-08-2014 PICT
KAPE 292 08-08-2014 KOTA KARIM 9999 12-08-2014 PICT
KAPE 291 08-08-2014 TEERA BHUM 9999 13-08-2014 PICT
KAPE 290 08-08-2014 UASC AJMAN 9999 15-08-2014 PICT
KAPE 289 07-08-2014 PONA 9999 11-08-2014 PICT
KAPE 288 06-08-2014 TALASSA 9999 14-08-2014 PICT
KAPE 287 05-08-2014 HANJIN SCARLET 9999 09-08-2014 PICT
KAPE 286 04-08-2014 COSCO OSAKA 9999 14-08-2014 PICT
KAPE 285 03-08-2014 MOL PREMIUM 9999 07-08-2014 PICT
KAPE 284 02-08-2014 LISSY SCHULTE. 9999 08-08-2014 PICT
KAPE 283 01-08-2014 KOTA KAYA 9999 06-08-2014 PICT
KAPE 282 01-08-2014 UASC AJMAN 9999 08-08-2014 PICT
KAPE 5178 26-08-2014 AL JUNAID 0 26-08-2014 NMB
KAPE 5177 26-08-2014 FATEH AL REHMAN 2 16 25-08-2014 NMB
KAPE 5176 22-08-2014 AL-FAGER-1 1 22-08-2014 NMB
KAPE 5175 22-08-2014 GALAXY ACE 72 23-08-2014 EW3
KAPE 5174 15-08-2014 KHALEDI-1 0 15-08-2013 NMB
KAPE 5173 11-08-2014 AL BASHIRE 0 11-08-2014 NMB
KAPE 5172 09-08-2014 M.V.ERTEA 20 10-08-2014 EW13
KAPE 5171 08-08-2014 AL-BASIT 0 08-08-2014 N.M.B
KAPE 5170 05-08-2014 AL TARIQ 2 04-08-2014 N.M.B
KAPE 5169 04-08-2014 M.V. KAGHAN 0 04-08-2014  
KAPE 5168 02-08-2014 AL NASEER 0 02-08-2014 NMB
KAPE 5167 04-08-2014 AL IRFAN 0 02-08-2014 NMB
KAPE 5166 02-08-2014 AL-WALID 0 28-07-2014 NMV
KAPE 5165 02-08-2014 GHALIB 6 28-07-2014 NMB

       
KARACHI APPRAISEMENT COLLECTORATE
(KAPR  = Karachi Appraisement)
 

PORT

IGM NO.

IGM DATE

VESSEL NAME

INDEX NO.

ARRIVAL DATE

BERTH

KPT 5308 01-09-2014 MT.DL SUNFLOWER 0 01-09-2014 OP-3
KPT 5305 30-08-2014 M.T EUROSTRENGTH 1 31-08-2014 OP-1
KPT 5304 30-08-2014 M.T CHRISOPIGI LADY 2 01-09-2014 OP-1
KPT 5303 25-08-2014 M.T ELGURDABIA 1 27-08-2014 OP-1
KPT 5302 25-08-2014 M.T KARACHI 2 26-08-2014 OP-1
KPT 5301 21-08-2014 MT.BUNGA ALAMANDA 0 20-08-2014 OP-03
KPT 5300 20-08-2014 SONGA HAWK 1 21-08-2014 OP-2
KPT 5299 18-08-2014 M.T INTISAR 1 21-08-2014 OP-1
KPT 5298 18-08-2014 M.T. CSC CRYSTAL 0 18-08-2014 OP-3
KPT 5297 18-08-2014 M.T ALYARMOUK 1 20-08-2014 OP-1
KPT 5296 15-08-2014 MT.ARDMORE SEAFARER 0 14-08-2014 OP-03
KPT 5295 15-08-2014 M.T CHRISOPIGI LADY 1 17-08-2014 OP-1
KPT 5294 15-08-2014 M.T ELGURDABIA 1 18-08-2014 OP-1
KPT 5293 13-08-2014 M.T BW DANUBE 1 18-08-2014 OP-1
KPT 5292 12-08-2014 MT.QUETTA 1 13-08-2014 OP-1
KPT 5291 11-08-2014 MT.GAN TRUST 0 11-08-2014 OP-02
KPT 5290 11-08-2014 MT.LAHORE 1 12-08-2014 OP-1
KPT 5289 09-08-2014 TURRIS 1 11-08-2014 OP-II
KPT 5288 08-08-2014 M.T INTISAR 1 10-08-2014 OP-1
KPT 5287 06-08-2014 M.T ELGURDABIA 1 08-08-2014 OP-1
KPT 5286 06-08-2014 M.T ASHAHDA 1 07-08-2014 OP-1
KPT 5285 02-08-2014 SPLENDOUR 1 03-08-2014 OP-3
KPT 5284 02-08-2014 M.T KARACHI 1 02-08-2014 OP-1

 

PORT MOHAMMAD BIN QASIM
(KPQI  = Port Mohammad Bin Qasim)

PORT

IGM NO.

IGM DATE VESSEL NAME INDEXES NO. ARRIVAL DATE BERTH
KPQI 381 26-08-2014 X-PRESS KAILASH 9999 01-09-2014 QICT
KPQI 380 26-08-2014 MSC PANAMA 9999 01-09-2014 QICT
KPQI 379 26-08-2014 MSC ANTIGUA 9999 30-08-2014 QICT
KPQI 378 22-08-2014 E.R. DENMARK 9999 28-08-2014 QICT
KPQI 377 21-08-2014 MAERSK COLUMBUS 9999 27-08-2014 QICT
KPQI 376 21-08-2014 SAFMARINE NGAMI 9999 27-08-2014 QICT
KPQI 375 21-08-2014 CMA CGM VERDI 9999 27-08-2014 QICT
KPQI 374 21-08-2014 CMA CGM MOLIERE 0 26-08-2014 QICT
KPQI 373 21-08-2014 ACX CRYSTAL 9999 25-08-2014 QICT
KPQI 372 20-08-2014 MSC ITEA 9999 25-08-2014 QICT
KPQI 371 20-08-2014 MSC LOS ANGELES 9999 24-08-2014 QICT
KPQI 370 20-08-2014 APL OMAN 9999 28-08-2014 QICT
KPQI 369 19-08-2014 ASIR 9999 26-08-2014 QICT
KPQI 368 19-08-2014 DELMAS KETA 9999 22-08-2014 QICT
KPQI 367 18-08-2014 MARTHA SCHULTE 9999 22-08-2014 QICT
KPQI 366 18-08-2014 MSC YOKOHAMA 9999 23-08-2014 QICT
KPQI 365 17-08-2014 MAERSK MEMPHIS 9999 20-08-2014 QICT
KPQI 364 16-08-2014 CMA CGM BERLIOZ 9999 20-08-2014 QICT
KPQI 363 15-08-2014 RIO BRAVO 9999 22-08-2014 QICT
KPQI 362 15-08-2014 SEALAND NEW YORK 9999 20-08-2014 QICT
KPQI 361 15-08-2014 SAFMARINE NGAMI 0 18-08-2014 QICT
KPQI 360 13-08-2014 DUBAI EXPRESS 9999 21-08-2014 QICT
KPQI 359 13-08-2014 POSEN 9999 18-08-2014 QICT
KPQI 358 13-08-2014 CAPE MELVILLE 9999 16-08-2014 QICT
KPQI 357 12-08-2014 HUGO SCHULTE 9999 14-08-2014 QICT
KPQI 356 12-08-2014 AL FARAHIDI 9999 19-08-2014 QICT
KPQI 355 12-08-2014 MSC ANTALYA 9999 16-08-2014 QICT
KPQI 354 12-08-2014 MSC NILGUN 9999 16-08-2014 QICT
KPQI 353 09-08-2014 CMA CGM NERVAL 9999 13-08-2014 QICT
KPQI 352 08-08-2014 NYK FURANO 9999 14-08-2014 QICT
KPQI 351 08-08-2014 MSC JENNY 0 09-08-2014 QICT
KPQI 350 07-08-2014 VENEZIA 9999 14-08-2014 QICT
KPQI 349 07-08-2014 PONA 9999 10-08-2014 QICT
KPQI 348 06-08-2014 ALICE RICKMERS 0 09-08-2014 QICT
KPQI 347 06-08-2014 SUDAIR 9999 12-08-2014 QICT
KPQI 346 05-08-2014 SCT ZURICH 9999 10-08-2014 QICT
KPQI 345 05-08-2014 MSC NILGUN 9999 09-08-2014 QICT
KPQI 344 05-08-2014 MAERSK DENVER 9999 13-08-2014 QICT
KPQI 343 05-08-2014 MAERSK KOLKATA 9999 12-08-2014 QICT
KPQI 342 05-08-2014 SAFMARINE NGAMI 9999 11-08-2014 QICT
KPQI 5154 28-08-2014 M.T. RATNA SHALINI 3 30-08-2014 FOTCO
KPQI 5153 26-08-2014 AL SALAM II 2 29-08-2014 FOTCO
KPQI 5152 25-08-2014 ORIENTAL OKI 0 25-08-2014 QASM
KPQI 5151 25-08-2014 MT.QUETTA 2 26-08-2014 FOTCO
KPQI 5150 25-08-2014 M.T DESH PREM 1 26-08-2014 FOTCO
KPQI 5149 21-08-2014 MT.LAHORE 1 23-08-2014 FOTCO
KPQI 5148 21-08-2014 IKAN PANDAN 0 21-08-2014 KPQI
KPQI 5147 21-08-2014 MV. EDDYSTONE 0 21-08-2014 KPQI
KPQI 5146 20-08-2014 DEVELOPMENT WAY 1 21-08-2014 KPQI
KPQI 5145 19-08-2014 LEADER 1 20-08-2014 FOTCO
KPQI 5144 18-08-2014 M.T TAURUS 1 19-08-2014 FOTCO
KPQI 5143 18-08-2014 M.T RBD ANEMA E CORE 1 19-08-2014 FOTCO
KPQI 5142 13-08-2014 AL SALAM II 1 15-08-2014 FOTCO
KPQI 5141 12-08-2014 M.T. KHURAN 1 13-08-2014 FOTCO
KPQI 5140 12-08-2014 FILIA GLORY 0 12-08-2014 4
KPQI 5139 11-08-2014 M.T KARACHI 1 13-08-2014 FOTCO
KPQI 5138 09-08-2014 TURRIS 2 11-08-2014 FOTCO
KPQI 5137 08-08-2014 ILC FRIENDSHIP 0 08-08-2014 KPQI
KPQI 5136 06-08-2014 MT. SEA GLORY 0 06-08-2014 FOTCO
KPQI 5135 05-08-2014 AL SOOR II 2 06-08-2014 FOTCO
KPQI 5134 04-08-2014 M.T TAURUS 1 05-08-2014 FOTCO
KPQI 5133 02-08-2014 IKAN PARANG 0 02-08-2014 KPQI
KPQI 5132 02-08-2014 AL SALAM II 2 04-08-2014 FOTCO
KPQI 5131 02-08-2014 MT.QUETTA 1 02-08-2014 FOTCO

 

MCC - IMPORT BULK EAST/WEST
(KEWB  = MCC Imports East Bulk - WeBOC)
(
KWWB  = MCC Imports West Bulk - WeBOC)

 

PORT

IGM NO.

IGM DATE VESSEL NAME INDEXES NO. ARRIVAL DATE BERTH
KWWB 63 28-08-2014 ADMIRE CORAL 9999 31-08-2014 WWB
KWWB 61 21-08-2014 UNI-K 9999 24-08-2014 WWB
KWWB 60 16-08-2014 SOMERSET 0 17-08-2014 WWB
KWWB 59 13-08-2014 ARUNA ECE 9999 15-08-2014 WWB
KWWB 58 12-08-2014 M.V.HAN DE 0 12-08-2014 WWB
KWWB 57 02-08-2014 IVS MAGPIE 9999 03-08-2014 WWB
KEWB 175 26-08-2014 M.V.PACIFIC DREAM 9999 28-08-2014 EWB
KEWB 173 25-08-2014 M.V.BAO SUCCESS 9999 27-08-2014 EWB
KEWB 171 23-08-2014 CHANG HANG PU HAI 9999 25-08-2014 EWB
KEWB 170 23-08-2014 SASEBO ECO 9999 26-08-2014 EWB
KEWB 169 23-08-2014 JULIA OLDENDORFF 9999 28-08-2014 EWB
KEWB 168 22-08-2014 STAR CAPELLA 9999 24-08-2014 EWB
KEWB 167 21-08-2014 M.V.DL PANSY 9999 25-08-2014 EWB
KEWB 166 21-08-2014 MV. ARMATA 9999 24-08-2014 EWB
KEWB 165 21-08-2014 KING SUCCESS 9999 25-08-2014 EWB
KEWB 164 21-08-2014 MV. SPRING SUNSINE 9999 24-08-2014 EWB
KEWB 163 20-08-2014 MV.HUA RONG 1 9999 23-08-2014 EWB
KEWB 162 18-08-2014 NAVIOS ASTRA 9999 20-08-2014 EWB
KEWB 161 16-08-2014 MV RINIA 9999 20-08-2014 EWB
KEWB 160 16-08-2014 KING FRASER 0 20-08-2014 EWB
KEWB 159 15-08-2014 DEVELOPMENT WAY 9999 15-08-2014 EWB
KEWB 158 15-08-2014 M/V IKAN SEMBAK 9999 19-08-2014 EWB
KEWB 157 13-08-2014 POSITIVE PASSION 9999 16-08-2014 EWB
KEWB 156 12-08-2014 THORCO ATTRACTION 9999 15-08-2014 EWB
KEWB 155 09-08-2014 M.V.NORD COPENHAGEN 9999 11-08-2014 EWB
KEWB 154 08-08-2014 AUDACIOUS 9999 09-08-2014 EWB
KEWB 153 08-08-2014 CAPTAIN HARRY 9999 10-08-2014 EWB
KEWB 152 08-08-2014 ALAM MAJU 9999 12-08-2014 EWB
KEWB 151 07-08-2014 MV. UNIVERSAL BARCE 9999 08-08-2014 EWB
KEWB 150 04-08-2014 MV NAVIOS ULYSSES 9999 04-08-2014 EWB
KEWB 149 04-08-2014 MV NAVIOS ULYSSES 9999 05-08-2014 EWB
KEWB 148 01-08-2014 DEVELOPMENT WAY 9999 02-08-2014 EWB
KEWB 147 01-08-2014 BLUE BALANCE 9999 08-08-2014 EWB
KEWB 146 01-08-2014 JIA RUN 9999 02-08-2014 EWB

  

MCC - IMPORT BULK PORT QASIM
(PQIB = MCC Imports Port Qasim-BULK - WeBOC)
 

PORT

IGM NO.

IGM DATE VESSEL NAME INDEXES NO. ARRIVAL DATE BERTH
PQIB 256 01-09-2014 M.T. ORIENTAL CLEMAT 9999 01-09-2014 FWQ
PQIB 254 29-08-2014 M.T. CHEMROAD MEGA 9999 30-08-2014 FWQ
PQIB 253 28-08-2014 M.T. ARGENT IRIS 9999 31-08-2014 FWQ
PQIB 252 26-08-2014 M.T. BEECH GALAXY 9999 29-08-2014 EVT
PQIB 251 26-08-2014 OCEAN FUTURE 9999 29-08-2014 FAP
PQIB 250 25-08-2014 M.T. PROSPERITY 9999 26-08-2014 FWQ
PQIB 249 25-08-2014 M.T. GENUINE HERCULE 9999 27-08-2014 EVT
PQIB 248 25-08-2014 M.T. BUNGA LAVENDER 9999 25-08-2014 EVT
PQIB 247 23-08-2014 M.T. ECE NUR K 9999 24-08-2014 FWQ
PQIB 246 22-08-2014 ATLANTIK GLORY 9999 25-08-2014 PQA
PQIB 245 22-08-2014 ATLANTIK GLORY 9999 24-08-2014 EVT
PQIB 244 20-08-2014 M.T. FENG HAI 10 9999 20-08-2014 FWQ
PQIB 243 19-08-2014 M.T. STX EASTERN 9999 21-08-2014 EVT
PQIB 242 19-08-2014 INLACO BRAVE 9999 22-08-2014 FAP
PQIB 241 18-08-2014 M.T. HONG HAI 6 9999 19-08-2014 FWQ
PQIB 240 15-08-2014 M.T. HONG HAI 6 0 18-08-2014 FWQ
PQIB 239 15-08-2014 VINALINES GLOBAL 9999 21-08-2014 FAP
PQIB 238 15-08-2014 M.T. ARGENT ASTER 9999 17-08-2014 EVT
PQIB 237 13-08-2014 YAS 9999 15-08-2014 EVT
PQIB 236 13-08-2014 INCE ILGAZ 0 20-08-2014 FAP
PQIB 235 13-08-2014 MARIKANA 9999 15-08-2014 PSM
PQIB 234 13-08-2014 GOLDENGATE PARK 9999 19-08-2014 EVT
PQIB 233 12-08-2014 MT. CHEMBULK JAKART 9999 13-08-2014 FWQ
PQIB 232 11-08-2014 M.T. SILVER EMILY 9999 12-08-2014 FWQ
PQIB 231 07-08-2014 BBC RUSHMORE 9999 10-08-2014 PQA
PQIB 230 07-08-2014 EAGLE 9999 10-08-2014 PQA
PQIB 229 07-08-2014 INTREPID REPUBLIC 9999 08-08-2014 EVT
PQIB 228 06-08-2014 MV SMARTY 9999 08-08-2014 PQA
PQIB 227 05-08-2014 M.T. FSL LONDON 9999 07-08-2014 FWQ
PQIB 226 05-08-2014 M.T. POLARIS 9999 06-08-2014 FWQ
PQIB 225 05-08-2014 M.T. CHEMROAD WING 9999 06-08-2014 EVT
PQIB 220 04-08-2014 M.T. CHEMROAD SEA 9999 05-08-2014 EVT
PQIB 219 02-08-2014 M.T. CHEMROAD ROSE 9999 04-08-2014 FWQ
PQIB 218 02-08-2014 M.T. BOLD WORLD 9999 04-08-2014 EVT
PQIB 217 02-08-2014 M.V.NAVIOS GEMINI S 0 02-08-2014 FAP

  

KARACHI AIR FREIGHT UNIT
(KAFU  = Karachi Air Port)

Please click here to view IGMs of KAFU

 

Total Visitors: 2848